کارآفرینی تولید خوراک دام

کارآفرینی تولید خوراک دام

دسته بندی: - -

قیمت: 3000 تومان

تعداد نمایش: 5 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 دی 1396

به روز رسانی در: 14 دی 1396

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3000 تومان – خرید

تولید خوراک دام

تولید خوراک دام

فهرست مطالب

عنوان                                                                        صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : توجیه اقتصادی طرح

ارزش و اهمیت اقتصادی طرح …………………………………………………………………………….. 2

میزان مفید بودن طرح برای جامعه ……………………………………………………………………….. 3

میزان سودآوری طرح………………………………………………………………………………………. 4

میزان اشتغال زایی طرح ………………………………………………………………………………….. 5

موقعیت جغرافیایی و اقتصادی محل اجرای طرح ………………………………………………………… 6

فصل دوم : نیروی انسانی و تجهیزات

 

مشخصات نیروی انسانی ازنظر تخصص و توانایی ………………………………………………………. 7

نمودار نیروی انسانی …………………………………………………………………………………… 10

تجهیزات مورد نیاز و نقشه استقرار آنها ………………………………………………………………… 11

مواد مصرفی مورد نیاز …………………………………………………………………………………… 13

زمان بندی اجرای پروژه………………………………………………………………………………….. 14

روش تامین منابع مالی …………………………………………………………………………………. 16

روش بازاریابی و تبلیغات…………………………………………………………………………………. 17

مراحل جواز تاسیس و تقاضانامه ……………………………………………………………………….. 18

تقاضانامه…………………………………………………………………………………………………. 19

گزارشی ازیک واحد تولید خوراک دام ……………………………………………………………………. 20

فصل سوم : جداول و نمودارها

 

عنوان طرح ………………………………………………………………………………………………. 23

محل اجرای طرح ………………………………………………………………………………………… 23

مشخصات متقاضیان ……………………………………………………………………………………. 23

محصول ………………………………………………………………………………………………….. 25

زمین …………………………………………………………………………………………………….. 26

محوطه سازی …………………………………………………………………………………………… 26

ساختمان سازی ……………………………………………………………………………………….. 27

ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی ……………………………………………………….. 28

شرح مختصر فرایند و نمودار تولید ………………………………………………………………………. 30

تاسیسات ………………………………………………………………………………………………. 31

وسایل حمل و نقل داخل کارخانه ……………………………………………………………………… 32

مواد اولیه و بسته بندی ……………………………………………………………………………….. 33

آب و برق و سوخت مصرفی …………………………………………………………………………… 34

برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری ……………………………………………………………………….. 35

برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی ………………………………………………………………… 36

برآورد سرمایه ثابت …………………………………………………………………………………….. 37

هزینه های قبل ازبهره برداری ………………………………………………………………………….. 38

برآورد سرمایه در گردش ………………………………………………………………………………… 39

نحوه سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………….. 39

برآورد هزینه استهلاک …………………………………………………………………………………… 40

هزینه های تولید سالیانه ……………………………………………………………………………….. 41

قیمت تمام شده محصول ……………………………………………………………………………….. 42

قیمت فروش محصول ……………………………………………………………………………………. 42

محاسبه نقطه سربه سر ……………………………………………………………………………….. 43

سود و زیان ویژه …………………………………………………………………………………………. 45

ارزش افزوده خالص و ناخالص و نسبت های آن ……………………………………………………….. 45

سرمایه ثابت سرانه …………………………………………………………………………………….. 46

کل سرمایه گذاری سرانه ………………………………………………………………………………. 46

شرح بازدهی سرمایه …………………………………………………………………………………… 46

دوره بازگشت سرمایه ……………………………………………………………………………………46

مقدمه :

تولید خوراک دام از ضایعات کشاورزیامروزه بیش از هر زمان دیگر نظر موسسات علمی وتحقیقاتی و دانشمندان علوم تغدیه ای به منابع جدید و ارزان قیمت برای تهیه جیره های غذایی حیوانات اهل معطوف گردیده است خوراک دام از ضایعات کشاورزی ازتعدادی  مواد غذایی غیر همگی تشکیل شده است لذا از نظر شکل ظاهری میتواند به صورت پودری و یا در صورت لزوم جهت حمل و نقل بهتر به صورت  بلند شده می گردد که بسته به سلیقه  دامدار تولید وبه بازار عرضه میگردد رنگ و بو خوراک دام بستگی کامل به نوع مواد متشکله دارد ولی بطور کلی باید دارای رنگ و بوی طبیعی و مناسب خود را داشته باشد خوراک دام باید دارای فرمول ها متفاوتی باشد که تفاوت آنها در میزان مصرف مواد اولیه بوده و تقریبا تمام کارخانجات به طور مشابه از مواد در تولید استفاده می نمایند.

پاسخ دهید