کارآموزی پروژه ساختمان

کارآموزی پروژه ساختمان

دسته بندی: -

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 21 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 30 آذر 1396

به روز رسانی در: 30 آذر 1396

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

کارآموزی پروژه ساختمان

عنوان                                                                                                                         صفحه

گزارش ماهانه……………………………………………………………………………………………… 4

گزارش هفتگی  ……………………………………………………………………………………………. 5

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 7

آماده کردن کارگاه …………………………………………………………………………………………. 9

خاکبرداری و گودبرداری ……………………………………………………………………………………. 9

اجرای سازه نگهبان……………………………………………………………………………………….. 10

پاره ایی از نکات مهم جهت عملیات خاکی   ……………………………………………………………. 10

پاره ایی از نکات مهم جهت عملیات پی کنی و گودبرداری ……………………………………………… 11

مختصری در مورد ساختمانهای بتنی و فلزی…………………………………………………………….. 12

کلیاتی در مورد سیمان…………………………………………………………………………………… 12

انواع سیمان پرتلند……………………………………………………………………………………….. 13

سیمان سفید و رنگی…………………………………………………………………………………… 13

نگهداری ، حمل و انبار کردن سیمان ………………………………………………………………….. 13

کلیاتی در مورد بتن استفاده شده در پروژه……………………………………………………………. 14

رده بتن………………………………………………………………………………………………….. 14

انواع مواد افزودنی به بتن………………………………………………………………………………. 15

انواع پروفیلهای ساختمانی…………………………………………………………………………….. 17

شالوده یا پی…………………………………………………………………………………………… 17

انواع شالوده یا پی……………………………………………………………………………………… 18

پی نواری………………………………………………………………………………………………… 18

نکته اجرایی مهم   …………………………………………………………………………………….. 19

قالب بندی پی…………………………………………………………………………………………….20

آجرهای فشاری ………………………………………………………………………………………… 20

پیوند کله راسته (فلامندی)…………………………………………………………………………….. 20

بتن مگر (نظافت، لاغر و..)……………………………………………………………………………… 21

شبکه میلگرد تحتانی و فوقانی پی نواری……………………………………………………………… 21

شناژ……………………………………………………………………………………………………. 22

طراحی شناژهای افقی بر اساس آبا…………………………………………………………………. 23

ریشه انتظار ……………………………………………………………………………………………. 24

درز انقطاع………………………………………………………………………………………………. 24

آماده سازی محل بتن ریزی……………………………………………………………………………. 25

نحوه ریختن بتن پی……………………………………………………………………………………. 26

کامیونهای مخلوط کن (Truck Mixers)………………………………………………………………. 26

پمپ های بتن………………………………………………………………………………………….. 26

متراکم کردن بتن………………………………………………………………………………………. 28

طریقه اتصال صفحه ستون به پی……………………………………………………………………… 29

طریقه اتصال ستون به صفحه زیر ستون……………………………………………………………….. 29

آرماتورهای  ثابت کننده ستون…………………………………………………………………………. 30

میله مهارها…………………………………………………………………………………………….. 32

وصله ستونها…………………………………………………………………………………………… 32

انواع اتصالات تیر به ستون……………………………………………………………………………… 33

انواع اتصالات ستون به ستون………………………………………………………………………….. 35

تیرهای بتنی……………………………………………………………………………………………. 35

انواع سقفها      ………………………………………………………………………………………. 36

اجرای سقف تیرچه بلوک………………………………………………………………………………. 37

تیرچه ها……………………………………………………………………………………………….. 37

میلگرد ممان منفی…………………………………………………………………………………….. 39

کلاف عرضی……………………………………………………………………………………………. 39

قلاب اتصال……………………………………………………………………………………………… 39

عایق کاری……………………………………………………………………………………………… 40

نکات اساسی درهنگام اجرای عایق کاری……………………………………………………………. 40

عایقکاری پی…………………………………………………………………………………………… 41

عایق کاری دیوار………………………………………………………………………………………… 41

عایق کاری کف…………………………………………………………………………………………. 42

ملات ماسه سیمان……………………………………………………………………………………. 43

مطالب مهم در هنگام اجرای دیوار……………………………………………………………………… 44

1-شاقول کر دن………………………………………………………………………………………… 44

2-  ریسمانی کردن کار ……………………………………………………………………………….. 44

3- وانبند کردن ریسمان……………………………………………………………………………….. 44

– زنجاب کردن آجر……………………………………………………………………………………… 45

5- بندهای افقی و قائم     …………………………………………………………………………… 45

6- لغاز………………………………………………………………………………………………….. 45

7- تیشه داری…………………………………………………………………………………………… 45

8- آب ساب  …………………………………………………………………………………………… 45

9- دوغاب ریزی………………………………………………………………………………………….. 46

10- بند کشی   ………………………………………………………………………………………… 46

شمشه گیری……………………………………………………………………………………………. 48

اندود کاری……………………………………………………………………………………………….. 49

نحوه اجرای لوله کشی برق   ………………………………………………………………………….. 49

بتن ریزی راه پله ها…………………………………………………………………………………… 50

نصب پروفیل های محل آسانسور  ……………………………………………………………………… 51

اشتباهات ساختمان و همچنین موارد اجرایی برخی قسمت ها که با آیین نامه تطابقی نداشت………52

کارآموزی پروژه ساختمان در 63 صفحه قایل ورد مرتب شده و آماده چاپ همراه با بیش از بیست عکس از مراحل کار همراه با توضیحات آماده دانلود

پاسخ دهید