کارآفرینی چاپ و تولید عکس رنگی

کارآفرینی چاپ و تولید عکس رنگی

دسته بندی: -

قیمت: 3000 تومان

تعداد نمایش: 5 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 دی 1396

به روز رسانی در: 14 دی 1396

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3000 تومان – خرید

چاپ و تولید عکس رنگی

چاپ و تولید عکس رنگی

فهرست                                                    شماره صفحه

پیشگفتار ………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول  : کلیات

الف : تعاریف مفاهیم و اصطلاحات………………………………………………………………… 4

ب: تعریف و تشریح موضوع تحقیق……………………………………………………………….. 11

ج : اهداف پروژه………………………………………………………………………………….. 14

فصل دوم : جمع آوری مقدماتی اطلاعات ( پیشینه طرح )

الف : تاریخچه چاپ و تولید عکس در جهان و ایران  ……………………………………………. 16

ب : تاریخچه طرح ………………………………………………………………………………… 25

فصل سوم :  برنامه عملیاتی

الف : تهیه و تبدیل مواد اولیه ……………………………………………………………………. 27

ب : خدمات طرح …………………………………………………………………………………. 28

ج : روشهای بازار یابی و تبلیغات ………………………………………………………………… 2

فصل چهارم : نیروی انسانی

چارت تشکیلاتی …………………………………………………………………………………. 30

فصل پنجم  : منابع مالی

الف : ضوابط جواز تاسیس و گذفتن مجوز ……………………………………………………….. 32

ب : توجیه اقتصادی طرح : ………………………………………………………………………. 33

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………. 50

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………. 52

 

 

پاسخ دهید