طرح توجیهی و کارآفرینی پرورش شترمرغ

طرح توجیهی و کارآفرینی پرورش شترمرغ

دسته بندی: -

قیمت: 3000 تومان

تعداد نمایش: 7 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 دی 1396

به روز رسانی در: 14 دی 1396

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3000 تومان – خرید

پرورش شترمرغ

پرورش شترمرغ

عنوان                                                                                                            صفحه

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………….. 1

چکیده …………………………………………………………………………………………………. 3

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 5

تاریخچه طرح …………………………………………………………………………………………. 6

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………….. 6

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………. 7

فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………… 7

مشکلات و راه کارهای موجود طرح ………………………………………………………………….. 8

بازاریابی و تبلیغات……………………………………………………………………………………. 13

تقاضانامه…………………………………………………………………………………………….. 17

خلاصه طرح …………………………………………………………………………………………. 18

عنوان طرح ………………………………………………………………………………………….. 19

نمونه برنامه زمانبندی برای 15ماه آتی……………………………………………………………… 20

چارت تشکیلاتی…………………………………………………………………………………….. 21

توجیه اقتصادی طرح ………………………………………………………………………………… 22

سرمایه گذاری طرح ………………………………………………………………………………… 22

زمین اجرای طرح ……………………………………………………………………………………. 22

محوطه سازی ………………………………………………………………………………………. 22

ساختمانها ………………………………………………………………………………………….. 22

تاسیسات و تجهیزات ………………………………………………………………………………. 23

ماشین آلات و تجهیزات وسایل آزمایشگاهی ……………………………………………………… 24

وسایط نقلیه .و وسایل حمل و نقلیه داخل کارخانه ……………………………………………….. 25

تجهیزات اداری  و کارگاهی ………………………………………………………………………… 25

هزینه قبل از بهره برداری …………………………………………………………………………… 26

جدول هزینه ثابت طرح ……………………………………………………………………………… 26

هزینه جاری طرح ……………………………………………………………………………………. 27

مواد اولیه و بسته بندی …………………………………………………………………………….. 27

حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی………………………………………………………………… 28

حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی ……………………………………………………………………. 29

هزینه سوخت و انرژی ……………………………………………………………………………….. 30

استهلاک و تعمیر ونگهداری …………………………………………………………………………. 30

جدول هزینه های جاری طرح ……………………………………………………………………….. 31

جدول هزینه ثابت و متغیر تولید ……………………………………………………………………… 31

سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………….. 32

جدول سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………….32

محاسبه نقطه سربه سر …………………………………………………………………………….. 33

سود عملیاتی ………………………………………………………………………………………… 34

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………. 35

منابع  ……………………………………………………………………………………………………36

پاسخ دهید